LA INTERPRETACIÓ DELS PENSAMENTS  


L’obra es divideix en dos parts, cadascuna representa un camí per on els nostres pensaments viatgen dins el nostre cervell:

La part esquerra és la zona on hi ha els bons pensaments, els pensaments purs, sincers, sense malícia.

I la part dreta, la més fosca, és la zona on hi ha els pensaments obscurs, malèvols, dolents, traïdors.

Els dos símbols representen els pensaments, els quals es poden trobar totalment dins d’una zona o bé que envaeixin part de l’altra. Per exemple podem tenir un pensament sincer però alhora una mica malintencionat o malèvol.

Un mateix pensament pot estar a qualsevol de les dos bandes depenent de la intencionalitat que tinguem.


De la mateixa manera que els nostres pensaments es col·loquen en un d’aquests dos camins, els que ens transmeten els demés també els situem en una d’aquestes dues zones, depenent de com els interpretem.

Una mateixa idea pot estar en diferents parts del emissor i receptor.

És a dir, una idea la podem posar en una zona diferent a la que l’emissor pretén. Això succeeix quan es mal interpretat un pensament.

 

 

Joel Martinez i Miró
2007

 
 
 

©2007 joelmmiro

tornar